Какви решения стават възможни с LoRa(WAN) технология?

Примерите за приложениея където се използва LoRaWAN включва водо, токло, газо, електро мери, улично осветление, сензори за замърсяване , ниво реки и водни обекти, сензор за пожар, пушек и всякакви други решения в областта на ютилити, водни стопанства, умни градове, умно земеделие, транспорт и проследяване, мини и кариери и прочие.

LoRaWAN технологията e приложима за всички решения от Интернет на Нещата  където се ползват сензори предаващи малки обеми данни, но които изискват  сигурност, ниска цена на устройствата, голям живот при работа на батерия.

 

Примерни Решения

.

69982548 - smart farming, hi-tech agriculture concept

Започнете да работите с нас!