LoRa-Alliance официално публикува спецификацията LoRaWan 1.1

image_pdfConvert to PDFimage_printPrint

Спецификации и регионални параметри на LoRaWan

LoRaWAN 1.1 Спецификация

Последната спецификация на LoRaWAN включва следните възможности:

  • Поддръжка на автоматичен роуминг, което позволява прехвърляне на управлението на крайното устройство от една LoRaWAN мрежа към друга по време предаване на данни. По-ранните версии на тази спецификация вече могат да се използват за пасивен роуминг, който е прозрачен за крайното устройство.

  • Двупосочните крайни устройства с планирани времена за приемане (клас B) са част от подобренията в спецификацията и вече са официално поддържани.

  • Подобрения за допълнително повишаване на сигурността.

За да се поддържат хетерогенни внедрявания и да не се налага глобално координирано надграждане, двете крайни устройства и мрежи LoRaWAN 1.1 ще поддържат обратната съвместимост, за да работят съвместно с техните наследени LoRaWAN 1.0.x мрежови сървъри.

LoRaWAN външни интерфейси 1.0 Спецификация

Новата спецификация на LoRaWAN външни Interfaces 1.0 позволява следните възможности:

  • Има възможност да разделяне на LoRaWan мрежата на мрежови сървър (NS), сървър за присъединяване (JS) и сървър на приложения (AS).

  • Активира роуминг както за мрежи LoRaWAN 1.0.x (само за пасивно роуминг), така и за мрежи LoRaWAN 1.1 (както за пасивен роуминг, така и за автоматиен роуминг).

  • Въвежда нов елемент в мрежата,  койтоо съхранява идентификационните данни на крайното устройство (включително кодовете за криптиране) като JS (Join server). Новият елмент може да бъде отделен от мрежите и администриран от субект, независим от мрежите, които крайното устройство може да използва. Това позволява на мрежите да се разтоварят от процедурата за удостоверяване чрез прехвърляне към  специална система, която може да бъде управлявана и от трета страна. Тази система JS като трета страна също така позволява крайното устройство да се произвежда, без да се налага да бъде персонализирано за мрежите, към които евентуално може да се свързва и работи.

[whohit]LoRaWAN_1.1_bg_post[/whohit]