LoRa Модулация (EU спектър)

 • ЛоРа технологията може автоматично да променя:
  • Скоростта на предаване на данните
  • Мощността на предаване на данните
 • Прилага се независимо за всяко крайно устройство:
  • Оптимизира и осигурява максимална скорост на предаване
  • Осигурява максимален живот на батерията (10 µA / 10 ɲA )
  • Обезпечава висок капацитет на мрежата
 • Зависимост от разстоянието на устройствата от базовите станции

 

LoRaWan Мрежа

 • Мрежа с ниско потребление (LPWAN)
  • Дву-посочно предаване на данни
  • Опростена мрежова технология тип звезда
  • Ниски скорости на предаване на данни
  • Ниска себестойност на компонентите
  • Дълъг живот на батерията
 • Опростена мрежова архитектура
  • Без повторители или междинни усилватели (репитъри)
  • Без необходимост от всеки-към-всеки комуникационни принципи
 • Идеална за:
  • Интернет На Нещата (IoT), Машини-към-машини (M2M)
  • Индустриални автоматизации
  • Приложения с ниско потребление, Сензори работещи на батерии
  • Умен Град, Умни Мери, Умно Замеделие

LoRaWan Архитектура

 • Крайни устройства
  • “Нещата” в Интернет на Нещата
  • Директна безжична комуникация към една или няколко Базов Станции
 • Базови Станции
  • Интерфейс между LoRa безжична мрежа и LoRa услугите
  • Данните се препредават към мрежовите сървъри
  • Свързват се към сървърите през стандартна IP връзка
 • Мрежови Сървър
  • Мрежовият сървър валидира и удостоверява устройствата и данните
  • Радио данните се обработват от мрежовия сървър
  • Данните за приложения се препредават към сървърите за приложения
  • Мрежовият сървър в облачна реализация със стандартна IP връзка
 • Сървър за приложения
  • Потребител на получените данни от крайните устройства
  • Сървърът за приложения декодира данните
  • Множество сървъри за приложения в една LoRa мрежа

LoRaWAN Сигурност на мрежата 

 • Стандарт за сигурност 802.15.4 (AES-128)
 • Мрежовият сървър удостоверява валидността на данните за приложенията в мрежата
 • Мрежовият сървър не може да декодира данните за приложения

 

 

LoRaWAN Сигурност на мрежата 

 • Дву-степенна защита на данните от край до край

LoRaWAN технология - преимущества

 • Покритие на голямо разстояние
 • Дълъг живот на батерията
 • Много-целево приложение и използване
 • Ниска себестойност

Цена на Интернет На Нещата спрямо използваната технология и качеството на услугата

Разстояние и скорост на предаване на данните при различните технологии

Съотношение цена на модул/живот на батерия / разстояние и скорост на предаване на данните при различните технологии

LoRaWan технологията  - от отделните крайни устройства към унифицирана услуга за визуализиране

 

LoRaWan мрежа - многоцелево използване на информацията

 

Започнете да работите с нас!