УПРАВЛЕНИЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ОТ IOT SOLUTIONS

image_pdfConvert to PDFimage_printPrint

StreetLight Control интегрира най-модерния и ефективен пакет от функции, позволяващ подробно управление и отчитане на осветителни системи в изключително големи градски агломерации.

С помощта на сървърно структурирана база данни на системата е проектирана да управлява почти неограничен брой осветителни тела дори от няколко географски несвързани градове или метрополис. Освен разширеното управление на потребителите, решението има сложна системна интеграция, която може да обедини няколко различни реализации на StreetLight Control в една централна конзола.

Приложението е интерактивно, използвайки по-добър интерфейс за отчитане и по-лесен процес на настройка и планиране. Управлението на голям брой осветителни тела, групи от осветителни тела, потребители или предварително планирани действия е по-лесно от всякога с новата функция за обновяване на текущото състояние на всяка единица за контрол.

 

StreetLight Control – Продуктово представяне

StreetLight Control е надеждна система за дистанционно управление на уличното осветление, която гарантира, че там, където и когато е необходимо, се осигурява правилното количество и качество на осветеност. С подобряването на съществуващата инфраструктура за улично осветление не само има възможност да се спестят финансови ресурси и да се постигне оптимизация на разходите за управление, но и възможност за трансформация на съществуващата мрежа за разпределение в интелигентна инфраструктура за в бъдеще.

Системата позволява успешно дистанционното включване, изключване и затъмняване на осветителните тела, осигурява безпрецедентна функционалност и интелигентност на ниво лампа/ група лампи. Позволява индивидуално дистанционно управление на всяка улична лампа/ група лампи, оборудвани с електронен баласт.

 

Функционалности на системата

 

  1. Базови функционалности: Дистанционно управление, превключване ON / OFF, затъмняване. Разширено планиране. Мониторинг и обратна връзка в реално време. Неограничен брой слоеве и възможности за групиране на осветителни тела. Действия за групиране, филтриране и актуализиране на бази данни (групови операции).
  2. Допълнителни функционалности: Съвместимост с различни осветителни тела и контролери за осветителни тела. Подобрена визуализация на карти, интерактивност, интерфейс на Български език.
  3. Управление на системата: Дефиниране на различни нива на управление и достъп на потребителите, възможност разпределение на различни териториални зони за управление на системата (включително независими подсистеми). Възможност за проследимост на дейстията.
  4. Управление на системните нотификации: Управление на предупреждения и аларми за събития и неизправности, обект на мониторинг от системата. Предупреждения чрез SMS и имейли по предварително зададени условия и параметри. Мониторинг на задействаните команди. Неразрешено разкриване на консумацията на енергия. Приоритети на сигналите.
  5. Сензорни нотификации: Алармени сигнални за прекъснати проводници и кабели, сензори за отваряне на полюсни врати, сензори за удар на полюс и други.

 

  1. Системни справки: Разширен инструментариум за отчитане и графики за ефективността. Отчети за времетраенето на осветлението, отчети за енергоспестяване, отчети за състоянието на осветителните тела. Интерактивна методология и графики за отчитане с подобрени възможности за филтриране.

 

Системата има съвместимост с iOS и Android преносими устройства .

Системата за управление на мрежата StreetLight Control работи със следните браузъри:

  • IE – Microsoft Internet Explorer версия 7 или по-нова версия.
  • Mozilla Firefox версия 3.6 или по-нова версия.
  • Google Chrome версия 14 или по-нова версия.

Информация за StreetLight Control – press kit 2

 

[whohit]StreetLighting_post[/whohit]