РЕШЕНИЯ ЗА УМЕН ГРАД И УМНО ИЗМЕРВАНЕ

image_pdfConvert to PDFimage_printPrint

Решения за умен град и умно измерване потреблението на енергия и вода идват в България с първата национална LoRaWAN мрежа

IoTNЕТ и IoT Solutions предлагат реално работещи решения за умно осветление и умно измерване на газо/електро/топло/водомери, променящи цялата екосистема 


Българските компании IoTNЕТ и IoT Solutions превръщат Интернет на Нещата (IoT/Internet of Things) в реалност, като предлагат за пръв път в страната готови, работещи решения за „умен град“ и „умно измерване“ потреблението на енергоресурси и вода за индустриални и битови цели. Цялата необходима съвкупност от елементи, започваща със сензорите, през комуникационните модули и комуникационната среда и завършваща със сървъри и софтуерна платформа за обработване на информацията и управление, е налице. В София и на територията на страната е възможно да се реализират многообразни съвременни решения, които подобряват всекидневието и средата, в която живеем.

Мрежата, сензорите, комуникационните устройства, сървърите и потребителски софтуер са компонентите на готовите за реализация решения предлагани от IoT Solutions – българска стартираща компания фокусирана върху „умен град” и „умно измерване” приложения.

Двупосочната комуникация при LoRa мрежата и LoRaWAN протоколът позволяват взаимодействие с устройствата, което дава възможност да се контролират и самите уреди за измерване.

Информацията от устройствата може да бъде събирана в реално време и да се предоставя за използване на различни групи потребители – доставчици, търговци, крайни клиенти на енергийни и водни ресурси.

Това става възможно на първо място чрез свързаността, осигурена от IoTNЕТ, която оперира собствената национална LoRaWAN мрежа, предоставяща връзката и възможностите за комуникация между машините, машините и хората.

LoRaWAN мрежата e технология от 21-ви век за свързани устройства, осигуряваща лесна реализация на решения в областта на Интернет на Нещата. Представлява протокол за безжично предаване на данни, позволяващ устройствата да осъществяват връзка на голямо разстояние (до 15км) и с ниска консумация на енергия. Това разрешава основен проблем в сегашната екосистема на машините. С дългия живот на батерията от 5 – 10 години, съчетан с намалена цена за поддръжка на мрежата, LoRaWAN предоставя възможности за нови решения финансово неприемливи до сега.

 

РЕШЕНИЯ ЗА УМЕН ГРАД И УМНО ИЗМЕРВАНЕ

[whohit]SmartCity_post[/whohit]